خرید لاستیک در تایرستان فروشگاه تخصصی لاستیک

محمدرضا واعظ مهدوی درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی اقشار کمدرآمد و نیازمند بیان کرد: این موضوع منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود و به معنای این است که قدرت خرید همه حقوق و دستمزدها و درآمدها یک هشتم یا یک نهم میشود و لذا در سبد خریدگروههای کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است. محمدرضا واعظ مهدوی واعظ مهدوی درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی اقشار کمدرآمد و نیازمند بیان کرد: این موضوع منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود و به معنای این است که قدرت خرید همه حقوق و دستمزدها و درآمدها یک هشتم یا یک نهم میشود و لذا در سبد خریدگروههای کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است. وی ادامه داد: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی باشد و نرخ ارز رسمی کشور براساس شاخصهای قدرت برابری قدرت خرید به حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند، این کار بسیار خوبی است، البته باید تدریجی و در راستای حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی باشد هم شوک به بازار وارد نکند و هم عزت و هویت ملی را ارتقاء بخشد؛ اما اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای این باشد که قیمت گرانتری مانند قیمت بازار سیاه یا قیمت نیمایی یا سایر قیمتهای افزایش یافته مبنا قرار گیرد این به معنای «کاهش ارزش پول ملی» و «برخلاف سیاستهای کلی نظام» است و به دلیل اینکه این سیاستهای کلی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده شورای نگهبان مکلف به لغو چنین تصمیمی خواهد بود، زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به حفاظت از قانون اساسی و رد مصوبات مغایر با این قانون است.

وی با بیان اینکه به طور کلی موضوع حذف ارز ترجیحی فی نفسه موضوعی است که شاید چندان تحلیل و تبیین آن روشنی بخش و کافی نباشد، اظهار کرد: نخست باید پاسخ داده شود که اگر حذف ارز ترجیحی مدنظر باشد چه نرخ ارزی قرار است جایگزین شود؟ وی با بیان اینکه متاسفانه اینها از این لغت (حذف ارز ترجیحی) استفاده میکنند تا کلمه و مفهوم منحوس کاهش ارزش پول ملی را پنهان کنند، خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام بورزد که نرخ ارز را پایین بیاورد. اقتصاد۲۴- تقدیم لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی رییس جمهور به مجلس از چالش برانگیزترین مباحث این روزها شده است؛ هرچند عنوان میشود در صورت تصویب این لایحه قرار است دولت یارانهای به منظور جبران برخی هزینهها در نظر بگیرد، اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقد است «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در سبد خرید گروههای کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است» این در حالیست که نباید فراموش کرد علاوه بر گروههای نیازمند شناسایی نشده، در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانوار تحت حمایت کمیته امداد و ۱.۱ میلیون خانوار نیازمند و جزو دهکهای پایین تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

آیا قرار است ارزی ارزانتر از ۴۲۰۰ تومان به طور رسمی جایگزین ارز۴۲۰۰ برای خرید دارو و کالای اساسی مورد استفاده قرار گیرد یا قیمتی بالاتر از نرخ ترجیحی مدنظر است؟ مرحله ۶: پیدا کردن قطر لبه: آخرین عدد در اندازه قطر تایر است که تایر بر روی آن قرار گرفته است. رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی برخلاف همه این سیاستهاست، گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به آثار تورمی بسیار شدیدی خواهد شد؛ اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا و گروههای دستمزدبگیر و دارای درآمد ثابت میدانند و در شرایط تورمی قدرت خرید گروههای کمدرآمد جامعه کاهش پیدا میکند و بالعکس ارزش سرمایههای ثروتمندان بالا میرود؛ چنین راهبردی راهبرد نابرابریساز و در جهت زیاد کردن شکاف و فاصله طبقاتی میشود و چنین راهبردی توسط همین مجموعههایی که از رانت بالا رفتن نرخ ارز سوء استفاده می کنند، پیگیری میشود. رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی برخلاف همه این سیاستهاست، گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به آثار تورمی بسیار شدیدی خواهد شد؛ اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا و گروههای دستمزدبگیر و دارای درآمد ثابت میدانند و در شرایط تورمی قدرت خرید گروههای کمدرآمد جامعه کاهش پیدا میکند و بالعکس ارزش سرمایههای ثروتمندان بالا میرود؛ چنین راهبردی راهبرد نابرابریساز و در جهت زیاد کردن شکاف و فاصله طبقاتی میشود و چنین راهبردی توسط همین مجموعههایی که از رانت بالا رفتن نرخ ارز سوء استفاده میکنند، پیگیری میشود.

به عبارت دیگر اکنون اتومبیلهایی که در خیابانها در رفت و آمد هستند با ارز ۳۰۰۰ تومان و یا حتی ۱۰۰۰ تومان خریداری شدهاند و لاستیک و سیلندر و موتور با نرخ ۱۰۰۰ تومان است اما اگر اکنون با نرخ ۳۰ هزار تومان بخواهند یک جفت لاستیک خریداری کنند، فکر میکنید هیچ فردی میتواند لاستیک اتومبیل خود را عوض کند و یا ماشین خود را تعمیر کند؟ به عبارت دیگر اکنون اتومبیلهایی که در خیابانها در رفت و آمد هستند با ارز ۳۰۰۰ تومان و یا حتی ۱۰۰۰ تومان خریداری شدهاند و لاستیک و سیلندر و موتور با نرخ ۱۰۰۰ تومان است، اما اگر اکنون با نرخ ۳۰ هزار تومان بخواهند یک جفت لاستیک خریداری کنند، فکر میکنید هیچ فردی میتواند لاستیک اتومبیل خود را عوض کند و یا ماشین خود را تعمیر کند؟ در غیر این صورت از و بپرسید که با لاستیک های فرسوده چه می کند. تایرهای تورینگ و گرند تورینگ تابستانی بـه هیچوجه مناسب رانندگی در شرایط برف و یخ نیست اما در شرایط جاده اي خشک هندلینگ بهتری ایجاد می کند و از لاستیکهاي تابستانی دیگر سروصدایی کمتر تولید می کند. بهترین عملکرد را از بین همردههاي خود دارند ودر آب وهوای گرم، چسبندگی و فرمانپذیری فوقالعادهاي دارند اما بـهشدت سخت و پر سروصدا هستند و زودتر از لاستیکهاي تابستانی دیگر فرسوده می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید